اردک ماهی

30 Nov

مهمترین نکات در صید اردک ماهی

 

برای صید ورزشی این نوع از ماهی میتوان هم از طعمه زنده استفاده کرد و هم از طعمه های مصنوعی اما نکته مهمتر در صید این ماهی استفاده از تجهیزات مناسب میباشد. در ادامه به برسی کامل این تجهیزات و نیز روش های صید ماهی خواهیم پرداخت:

۱ . چوب : در این باره نظرات متفاوت است اما مساله مهم طول چوب است که میتوان از  طول ۱٫۸۰ تا ۳٫۳۰ برای اسپینینگ (در مقاله ماهیگیری اسپینینگ شرح داده شده) طعمه در درون دریاچه و یا برکه و بعضی از نهر ها که این ماهی در آن زندگی میکند استفاده کرد . مورد دوم اکشن (وزن پرتاب در بخش آموزشها ) چوب که برای پرتاب شما بسیار مهم میباشد اگرشما بخواهید اردک ماهی با طول بیشتر از ۷۰ سانت صید کنید نیاز به چوبی با اکشن ۴۰ تا ۱۵۰ گرم دارید برای پرتاب طعمه ای به همین وزن ویا بیشتر اما در ایران معمولا بهترین وزن پرتاب برای اردک ماهی ۱۰ تا ۵۰ گرم میباشد . تا شما بتوانید طعمه ای به همین وزن پرتاب نمایید ...